Kajak & SUP udlejning, kurser & ture Kayak & SUP rental, classes & tours Kajak & SUP Vermietung, Kursus & Touren

Kajak & SUP


Kajak- & SUP udlejning*


Oplev det skønne nordfynske farvand. Her er gode fiskemuligheder og et rigt fugle- og dyreliv. Du kan bl.a. være heldig at møde nysgerrige sæler og marsvin.

Du kan leje en havkajak eller en SUP i en halv eller hel dag.

Man kan starte kl. 9.00 eller kl. 14.00

RING/BOOK I FORVEJEN.


Priser.

Enkeltkajak/Sit on Top kajak/Stand Up Paddle board

Halv dag (maks 5 timer): 275 kr.

Hel dag (maks 10. timer): 400 kr.

24 timers leje: 500 kr.

48 timers leje: 900 kr.

(Herefter 300 kr. pr. ekstra døgn)

Lejen er inkl. pagaj/padde, svømmesvest og pumpe.


Dobbeltkajak

Halv dag (maks 5 timer): 350 kr.

Hel dag (maks 10. timer): 475 kr.

24 timers leje: 550 kr.

48 timers leje: 1000 kr.

(Herefter 400 kr. pr. ekstra døgn)

Lejen er inkl. pagaj, svømmevest og pumpe.


Guidede ture m.m.*


Æbelø (med guide)

Heldagsture til Æbelø i havkajak

Pris: 500 kr. pr. person.

Mødested: Nørrebystrand 10, 5400 Bogense

TILMELDING PÅKRÆVET

Turen afholdes kun ved min. 6 deltagere.


Havkajaktur i Båring Vig (med guide)

Pris: 400 kr. pr. person

Børn ifølge med en voksen: 250 kr.

Mødested: Rigelvej 1, 5500 Middelfart

TILMELDING PÅKRÆVET

Turen afholdes kun ved min. 8 deltagere.SUP-kursus ved Marinaen i Bogense

For begynderen og den øvede.

Første time vil der være instruktion i basale færdigheder samt sikkerhed på SUP. Herefter vil der være: 

- mulighed for fri leg i og omkring havnen på egen hånd i en times tid

eller

- tekniktræning for dem, der gerne vil lægge et ekstra niveau på deres teknik.

Pris: 300 kr. pr. person

Børn ifølge med en voksen: 200 kr.

Mødested: Sejlerkajen 13, 5400 Bogense.

TILMELDING PÅKRÆVET

Turen afholdes kun ved min. 6 deltagere.
Gyldensteen Strand & Æbelø

Lej en havkajak i 3 døgn

1. dag: sejl fra Strandlykken, forbi fuglereservatet ved Gyldensten Strand og til shelterpladsen ved Lindøgård, hvor der er mulighed for at overnatte i shelter/eget telt

2. dag: gå/sejl til Æbelø og retur til Shelterpladsen

3. dag: sejl retur til Strandlykken - igen forbi fuglereservatet.


Marsvinsafari

Lej en kajak i 2 døgn

1. dag: sejl fra Strandlykken, forbi Røjle Klint, under den nye og gamle Lillebæltsbro og til shelterpladsen i Hindsgavl Dyrehave, hvor der er mulighed for at overnatte i shelter.

2. dag: sejl retur til Strandlykken - igen under begge broer og forbi Røjle Klint.

På turen er der rigtig gode muligheder for at se både marsvin og sæler (vi udsteder dog ingen garantier). Uanset hvad, er det en fantastisk skøn tur.Book i forvejen*:

Nikolaj: +45 27137937

Rikke: +45 22394952.

Mail: bruselius77@gmail.com

Sikkerhed og ansvar.

*AF SIKKERHEDSMÆSSIGE ÅRSAGER, LEJER KUN UDSTYR UD OG GENNEMFØRER TURE, NÅR VEJRFORHOLDENE ER EGNEDE.For at vi kan yde størst mulig service og af hensyn til jeres egen sikkerhed skal nedenstående overholdes:

 • Undlad at krydse sejlrenden
 • Tag mobiltelefon med, hvis en nødsituation skulle opstå
 • Hav kendskab til og overhold regler for sejlads
 • Hav altid svømmevest på
 • Alle kajakker tømmes for vand og rengøres ved aflevering


AL SEJLADS ER PÅ EGET ANSVAR!


I TILFÆLDE AF SKADER OG ULYKKER/UHELD SKAL LEJERE SIKRE SIG, AT DE ER FORSIKREDE.

Kayak & SUP rental*


Explore the sea off North Funen. You can paddle along the beautiful coast where can see a large variety of birds and maybe spot occasional seals and porpoises.

You can rent a sea kayak or a SUP for half a day or a whole day.

Start at 9 am or 2 pm.

PLEASE BOOK IN ADVANCE.


Prices.

Single kayak/Sit on Top kayak/Stand Up Paddle board

Half a day (max. 5 hrs.): 38 €

A  whole day (max. 10 hrs.): 55 €

24 hours rental: 68 €

48 hours rental: 120 €

(Hereafter, 40 € for an extra 24 hrs)

Rental includes paddle, life jacket and pump.


Double kayak

Half a day (max. 5 hrs.): 48 €

A hole day (max. 10  hrs.): 65 €

24 hours rental: 75 €

48 hours rental: 134 €

(Hereafter 54 € for an extra 24 hrs)

Rental includes paddles, life jackets and pump.


Guided tours etc.*


Æbelø (guided tour)

Full day tour to Æbelø in sea kayak.

Price: 67 € pr. person

Meeting point: Noerrebystrand 10, 5400 Bogense

PLEASE BOOK IN ADVANCE

We require a minimum of 6 attendees.


Sea Kayak in Baaring Vig (guided tour)

Price: 54 € pr. person

Children accompanied by an adult: 34 €

Meeting point: Rigelvej 1, 5500 Middelfart

PLEASE BOOK IN ADVANCE

We require a minimum of 8 attendees. 


SUP-course

For the novice or the experienced.

During the first hour, we will focus on basic skills and safety when paddling.

During the second lesson, you can either:

- paddle on your own in and around the marina

or

- practice more advanced skills, if you are already an experienced paddler but would like to put an extra level to your skills.

Price: 40€ pr. person

Children accompanied by an adult: 27 €

Meeting point: Sejlerkajen 13, 5400 Bogense

PLEASE BOOK IN ADVANCE

We require a minimum of 6 attendees.


Gyldensteen Strand und Æbelø

Rent a sea kayak for 3 x 24 hours

1st day: Paddle from Strandlykken. Pass  Gyldensteen Strand and head for the campsite, Lindøgård, where you can spend the night in a shelter or your own tent.

2nd day: walk or paddle to Æbelø and return to the campsite

3rd day: return to Strandlykken - once again you can enjoy Gyldensteen Strand.


Whale safari

Rent a kayak for 2 x 24 hours.

1st day: paddle from Strandlykken. Pass Røjle Klint, the new and the old Little Belt Bridge, and head for the campsite, Hindsgavl Dyrehave, where you can spend the night in a shelter.

2nd day: return to Strandlykken - once again you will pass the new and the old Little Belt Bridge and Røjle Klint.

While paddling in Little Belt, you will have a pretty good chance of spotting seals and porpoises. We can not give any guarantees, though.


Please book in advance*:

Nikolaj: +45 27137937

Rikke: +45 22394952

Mail: bruselius77@gmail.com

Safety and liability.

*FOR SAFETY REASONS, WE ONLY RENT OUT EQUIPMENT AND CARRY OUT TOURS WHEN THE WEATHER CONDITIONS ARE SUITABLE.To ensure the best possible service and out of consideration for your own safety the following rules have to be respected:

 • Do not cross the channel
 • Bring a cellphone in case an emergency situation should arise
 • Know and stick to the sailing directions
 • Always wear a life jacket
 • All kayaks must be emptied and cleaned before being returned.

ALL PADDLING IS AT YOUR OWN RISK AND RESPONSIBILITY!


YOU NEED TO MAKE SURE YOUR OWN INSURANCE COVERS ANY DAMAGES AND/OR LOSS.

Kajak & SUP Vermietung*


Entdecken Sie die See vor Nordfünen. Sie können entlang der wunderschönen Küste Kajak oder SUP fahren – es gibt hier eine grosse Tiervielfalt, mit vielen verschiedenen Vogelarten und ab und zu Seehunde und Tümmler.

Beginnen  um  9 Uhr oder 14 Uhr.

BUCKEN SIE BITTE IM VORAUS.


Preise.

Einzel Kajak/Sit on Top kajak/Stand Up Paddle board

Einen halben Tag (max. 5 Stunden): 38 €

Ein ganzer  Tag (max. 10 Stunden): 55 €

24 Stunden Vermietung: 68 €

48 Stunden Vermietung 120 €

(Dann 40 € fûr extra 24 Stunden)

Im Preis inbegriffen: Rude, Schwimmwest und Pumpe.


Doppelt Kajak

Einen halben Tag (max. 5 Stunden): 48 €

Ein ganzer  Tag (max. 10 Stunden): 65 €

24 Stunden Vermietung: 75 €

48 Stunden Vermietung 134 €

(Dann 54 € fûr extra 24 Stunden)

Im Preis inbegriffen:

Rude, Schwimmwest und Pumpe.


Geführte Touren u.a.m*


Æbelø (guided tour)

Full day tour to Æbelø in sea kayak.

Price: 67 € pr. person

Meeting point: Noerrebystrand 10, 5400 Bogense

PLEASE BOOK IN ADVANCE

We require a minimum of 6 attendees.


Sea Kayak in Baaring Vig (guided tour)

Price: 54 € pr. person

Children accompanied by an adult: 34 €

Meeting point: Rigelvej 1, 5500 Middelfart

PLEASE BOOK IN ADVANCE

We require a minimum of 8 attendees.


SUP-course

For the novice or the experienced.

During the first hour, we will focus on basic skills and safety when paddling.

During the second lesson, you can either:

- paddle on your own in and around the marina

or

- practice more advanced skills, if you are already an experienced paddler but would like to put an extra level to your skills.

Price: 40€ pr. person

Children accompanied by an adult: 27 €

Meeting point: Sejlerkajen 13, 5400 Bogense

PLEASE BOOK IN ADVANCE

We require a minimum of 6 attendees.


Gyldensteen Strand und Æbelø

Rent a sea kayak for 3 x 24 hours

1st day: Paddle from Strandlykken. Pass  Gyldensteen Strand and head for the campsite, Lindøgård, where you can spend the night in a shelter or your own tent.

2nd day: walk or paddle to Æbelø and return to the campsite

3rd day: return to Strandlykken - once again you can enjoy Gyldensteen Strand.


Whale safari

Rent a kayak for 2 x 24 hours.

1st day: paddle from Strandlykken. Pass Røjle Klint, the new and the old Little Belt Bridge, and head for the campsite, Hindsgavl Dyrehave, where you can spend the night in a shelter.

2nd day: return to Strandlykken - once again you will pass the new and the old Little Belt Bridge and Røjle Klint.

While paddling in Little Belt, you will have a pretty good chance of spotting seals and porpoises. We can not give any guarantees, though.


Bitte im Voraus buchen*:

Nikolaj: +45 27137937

Rikke: +45 22394952

Mail: bruselius77@gmail.com

Sicherheit und Verantwortung.

*AUS SICHERHEITSGRüNDEN VERMIETEN SIE AUSRüSTUNG UND SCHLIESST TOUREN AB, WENN DIE WETTERBEDINGUNGEN DARüR GEEIGNET SIND.


Damit wir so viel Service und Sicherheit wie möglich bieten können, müssen folgende Regeln überhalten werden:

 • Bitte vermeiden Sie es, die Seefahrtsgrenze zu überschreiten
 • Bringen sie ein Mobiltelefon mit, falls eine Notsituation entstehen sollte
 • Kennen und befolgen Sie die Verkehrsregeln auf dem Wasser
 • Tragen Sie zu allen Zeiten Schwimmwesten
 • Bei Ablieferung werden alle Kajaks/SUP von Wasser geleert und gereinigt.

SÄMTLICHE SEEFAHRT IST AUF EIGENER VERANTWORTUNG!


DER MIETER HAT DAFüR ZU SORGEN, DASS SEINE EIGENE VERSICHERUNG ALLE SCHÄDEN ODER VERLUSTE ABDECKT.