Kajak & SUP udlejning, kurser & ture Kayak & SUP rental, classes & tours Kajak & SUP Vermietung, Kursus & Touren

Kajak & SUP

Kajak- & SUP udlejning


Oplev det skønne nordfynske farvand. Her er gode fiskemuligheder og et rigt fugle- og dyreliv. Du kan bl.a. være heldig at møde nysgerrige sæler og marsvin.

Du kan leje en havkajak eller en SUP i en halv eller hel dag.


Priser.

Enkeltkajak/Sit on Top kajak

Kl. 9.00 - 14.00: 275 kr.

Kl. 14.00 - 19.00: 275 kr.

Kl. 9.00 - 19.00: 400 kr.

24 timers leje: 500 kr.

48 timers leje: 900 kr.

(Herefter 300 kr. pr. ekstra døgn)

Lejen er inkl. pagaj, spray skirt, svømmesvest og pumpe.


Dobbeltkajak

Kl. 9.00 - 14.00: 350 kr.

Kl. 14.00 - 19.00: 350 kr.

Kl. 9.00 - 19.00: 475 kr.

24 timers leje: 550 kr.

48 timers leje: 1000 kr.

(Herefter 400 kr. pr. ekstra døgn)

Lejen er inkl. pagaj, spray skirt, svømmevest og pumpe.


Stand Up Paddle board

Kl. 9.00 - 14.00: 275 kr.

Kl. 14.00 - 19.00: 275 kr.

Kl. 9.00 - 19.00: 400 kr.

Lejen er inkl. pagaj og svømmevest.Guidede ture m.m.


Æbelø (med guide)

Heldagsture til Æbelø i havkajak. Onsdage kl. 10- ca. 17 (1/7, 8/7, 15/7, 22/7, 29/7 &  5/8 2020).

Pris: 450 kr. pr. person.


SUP undervisning og tur i Bogense (med instruktør)

Tirsdage kl. 19 (fra 2/6 - 25/8 2020).

Pris: 300 kr. pr. person


Havkajaktur i Båring Vig (med guide)

Tirsdage kl. 13.30- ca.16 (7/7, 14/7, 21/7, 28/7 & 4/8 2020).

Pris: 250 kr. pr. person


Fuglereservat & Æbelø i Havkajak

Lej en kajak i 3 døgn

1. dag: sejl fra Strandlykken, forbi fuglereservatet ved Gyldensten Strand og til shelterpladsen ved Lindøgård, hvor der er mulighed for at overnatte i shelter/eget telt

2. dag: gå/sejl til Æbelø og retur til Shelterpladsen

3. dag: sejl retur til Strandlykken - igen forbi fuglereservatet.


Marsvinsafari

Lej en kajak i 2 døgn

1. dag: sejl fra Strandlykken, forbi Røjle Klint, under den nye og gamle Lillebæltsbro og til shelterpladsen i Hindsgavl Dyrehave, hvor der er mulighed for at overnatte i shelter.

2. dag: sejl retur til Strandlykken - igen under begge broer og forbi Røjle Klint.

På turen er der rigtig gode muligheder for at se både marsvin og sæler (vi udsteder dog ingen garantier). Uanset hvad, er det en fantastisk skøn tur.
Book i forvejen:

Nikolaj: +45 27137937

Rikke: +45 22394952.

Mail: bruselius77@gmail.com

Sikkerhed og ansvar.

For at vi kan yde størst mulig service og af hensyn til jeres egen sikkerhed skal nedenstående overholdes:

 • Undlad at krydse sejlrenden
 • Tag mobiltelefon med, hvis en nødsituation skulle opstå
 • Hav kendskab til og overhold regler for sejlads
 • Hav altid svømmevest på
 • Alle kajakker tømmes for vand og rengøres ved aflevering
AL SEJLADS ER PÅ EGET ANSVAR!


I TILFÆLDE AF SKADER OG ULYKKER/UHELD SKAL LEJERE SIKRE SIG, AT DE ER FORSIKREDE.

Kayak & SUP rental


Explore the sea off North Funen. You can paddle along the beautiful coast where can see a large variety of birds and maybe spot occasional seals and porpoises.

You can rent a sea kayak or a SUP for half a day or a whole day.


Prices.

Single kayak/Sit on Top kayak

9.00am - 2.00pm: 37 €

2.00pm - 7.00pm: 37 €

9.00am - 7.00pm: 54 €

24 hours rental: 67 €

48 hours rental: 120 €

(Hereafter, 40 € for an extra 24 hrs)

Rental includes paddle, spray skirt and life jacket.


Double kayak

9.00am - 2.00pm: 47 €

2.00pm - 7.00pm: 47 €

9.00am - 7.00pm: 64 €

24 hours rental: 74 €

48 hours rental: 134 €

(Hereafter 54 € for an extra 24 hrs)

Rental includes paddles, spray skirts and life jackets.


Stand Up Paddle board

9.00am - 2.00pm:37 €

2.00pm - 7.00pm: 37 €

9.00am - 7.00pm: 54 €

Rental includes paddle and life jacket.Guided tours etc.


Æbelø (guided tour)

Full day tour to Æbelø in sea kayak.

Wednesdays 10am-5pm (1/7, 8/7, 15/7, 22/7, 29/7 &  5/8 2020).

Price: 61 € pr. person


SUP class and paddle in Bogense (instructor included)

Tuesdays 7pm (from 2/6 - 25/8 2020).

Price: 41 € pr. person


Sea Kayak in Baaring Vig (guided tour)

Tuesdays 1.30-4 pm (7/7, 14/7, 21/7, 28/7 & 4/8 2020).

Price: 34 € pr. person


Gyldensteen Strand und Æbelø

Rent a kayak for 3 x 24 hours

1st day: Paddle from Strandlykken. Pass  Gyldensteen Strand and head for the campsite, Lindøgård, where you can spend the night in a shelter or your own tent.

2nd day: walk or paddle to Æbelø and return to the campsite

3rd day: return to Strandlykken - once again you can enjoy Gyldensteen Strand.

  

Whale safari

Rent a kayak for 2 x 24 hours.

1st day: paddle from Strandlykken. Pass Røjle Klint, the new and the old Little Belt Bridge and head for the campsite, Hindsgavl Dyrehave, where you can spend the night in a shelter.

2nd day: return to Strandlykken - once again you will pass the new and the old Little Belt Bridge and Røjle Klint.

While paddling in Little Belt, you will have a pretty good chance of spotting seals and porpoises. We can not give any guarantees, though.


Please book in advance:

Nikolaj: +45 27137937

Rikke: +45 22394952

Mail: bruselius77@gmail.com

Safety and liability.

To ensure the best possible service and out of consideration for your own safety the following rules have to be respected:

 • Do not cross the channel
 • Bring a cellphone in case an emergency situation should arise
 • Know and stick to the sailing directions
 • Always wear a life jacket
 • All kayaks must be emptied and cleaned before being returned.

ALL PADDLING IS AT YOUR OWN RISK AND RESPONSIBILITY!


YOU NEED TO MAKE SURE YOUR OWN INSURANCE COVERS ANY DAMAGES AND/OR LOSS.

Kajak & SUP Vermietung


Entdecken Sie die See vor Nordfünen. Sie können entlang der wunderschönen Küste Kajak oder SUP fahren – es gibt hier eine grosse Tiervielfalt, mit vielen verschiedenen Vogelarten und ab und zu Seehunde und Tümmler.


Preise.

Einzel Kajak/Sit on Top kajak

9.00 - 2.00 Uhr: 37 €

2.00 - 7.00 Uhr: 37 €

9.00 - 7.00 Uhr: 54 €

24 Stunden Vermietung: 67 €

48 Stunden Vermietung 120 €

(Dann 40 € fûr extra 24 Stunden)

Im Preis inbegriffen: Ruder, Spray Skirt und Schwimmwest.


Doppelt Kajak

9.00 - 2.00 Uhr: 47 €

2.00 - 7.00 Uhr: 47 €

9.00 - 7.00 Uhr: 64 €

24 Stunden Vermietung: 74 €

48 Stunden Vermietung 134 €

(Dann 54 € fûr extra 24 Stunden)

Im Preis inbegriffen: Ruder, Spray Skirt und Schwimmwesten.


Stand Up Paddle board

9.00 - 2.00 Uhr: 37 €

2.00 - 7.00 Uhr: 37 €

9.00 - 7.00 Uhr: 54 €

Im Preis inbegriffen: Ruder und Schwimmwest.


Geführte Touren u.a.m


Æbelø (guided tour)

Full day tour to Æbelø in sea kayak.

Wednesdays 10am-5pm (1/7, 8/7, 15/7, 22/7, 29/7 &  5/8 2020).

Price: 61 € pr. person


SUP class and paddle in Bogense (instructor included)

Tuesdays 7pm (from 2/6 - 25/8 2020).

Price: 41 € pr. person


Sea Kayak in Baaring Vig (guided tour)

Tuesdays 1.30-4 pm (7/7, 14/7, 21/7, 28/7 & 4/8 2020).

Price: 34 € pr. person


Gyldensteen Strand und Æbelø

Rent a kayak for 3 x 24 hours

1st day: Paddle from Strandlykken. Pass  Gyldensteen Strand and head for the campsite, Lindøgård, where you can spend the night in a shelter or your own tent.

2nd day: walk or paddle to Æbelø and return to the campsite

3rd day: return to Strandlykken - once again you can enjoy Gyldensteen Strand.

  

Whale safari

Rent a kayak for 2 x 24 hours.

1st day: paddle from Strandlykken. Pass Røjle Klint, the new and the old Little Belt Bridge and head for the campsite, Hindsgavl Dyrehave, where you can spend the night in a shelter.

2nd day: return to Strandlykken - once again you will pass the new and the old Little Belt Bridge and Røjle Klint.

While paddling in Little Belt, you will have a pretty good chance of spotting seals and porpoises. We can not give any guarantees, though.


Bitte im Voraus buchen:

Nikolaj: +45 27137937

Rikke: +45 22394952

Mail: bruselius77@gmail.com

Sicherheit und Verantwortung.

Damit wir so viel Service und Sicherheit wie möglich bieten können, müssen folgende Regeln überhalten werden:

 • Bitte vermeiden Sie es, die Seefahrtsgrenze zu überschreiten
 • Bringen sie ein Mobiltelefon mit, falls eine Notsituation entstehen sollte
 • Kennen und befolgen Sie die Verkehrsregeln auf dem Wasser
 • Tragen Sie zu allen Zeiten Schwimmwesten
 • Bei Ablieferung werden alle Kajaks/SUP von Wasser geleert und gereinigt.

SÄMTLICHE SEEFAHRT IST AUF EIGENER VERANTWORTUNG!


DER MIETER HAT DAFüR ZU SORGEN, DASS SEINE EIGENE VERSICHERUNG ALLE SCHÄDEN ODER VERLUSTE ABDECKT.